Główna siedziba firmy (dane rejestrowe):

Pracownia Geologiczna ADRIUM Adriana Adamusiak

95-060 Brzeziny, ul. Marii Konopnickiej 17

NIP: 833-134-24-83; REGON: 101605618

tel. 668-145-617

www.adrium.pl

ada_adamusiak@adrium.pl