Oferta:

Na potrzeby rynku, na którym działamy wykonujemy:


opinie geotechniczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego, dokumentacje geologiczno-inżynierskie dla projektów posadowień obiektów budowlanych i liniowych;

sprawozdania z badań geotechnicznych opisujących warunki gruntowo-wodne, zagęszczenia gruntów, nośności podłoża;

pełne nadzory geotechniczne nad prowadzonymi robotami ziemnymi;

projekty robót hydrogeologicznych, dokumentacje hydrogeologiczne, operaty wodno-prawne.