Realizacje

Do swoich dotychczasowych osiągnięć zaliczamy stałą współpracę z rzeszą cenionych przez nas architektów, projektantów i firm budowlanych przy takich projektach, jak:

1) Rozbudowa budynku sortowni owoców w Rębowoli – konsultacje geotechniczne na zlecenie ECO-FRUITS S.C., IX.2013-III.2014;

2) Projekt hali magazynowej w Strykowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą – dokumentacja badań podłoża gruntowego, projekt robót geologicznych ujęcia wód podziemnych na zlecenie firmy ARCHIPLAN SP. Z O.O., III-VII.2014;

3) Badania dla posadowienia dźwigów montażowych i pod drogi na terenie budowanej FARMY WIATROWEJ w gminie Orla – sprawozdanie z badań geotechnicznych na zlecenie Pracowni Drogowej WALDEMAR CYSKE, VII-VIII.2014;

4) Badanie dla projektu 29 przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Rychwał – opinie geotechniczne na zlecenie firmy TST Szymon Tomaszewski, VIII.2014;

oraz wiele innych...

Budowa 2 hal magazynowych Panattoni w Gdańsku ul. Jabłoniowa

Termin:
styczeń - wrzesień 2018r.

Zakres prac:
pełny nadzór (we współpracy z firmą MIRBUD)