Centrum Logistyczne 7R - Kowale

budowa 1

Termin:
styczeń - sierpień 2014r.

Zleceniodawca:
DEKPOL S.A.

Zakres prac:
pełny nadzór geotechniczny nad prowadzonymi robotami ziemnymi

Dzięki powierzonemu nam zadaniu mieliśmy możliwość nadzorowania prac w wyjątkowo trudnych warunkach zarówno pogodowych, jak i gruntowo-wodnych. Prace rozpoczęły się pod koniec stycznia przy minusowych temperaturach. Pierwszym wyzwaniem, jakiego podjął się generalny wykonawca była wymiana gruntów słabonośnych, niemal na całej powierzchni inwestycji, miejscami do głębokości nawet 8 m. Poziom wód gruntowych stabilizował się na głębokości 1,5 – 2,0 m ppt.

Prace budowlane były prowadzone profesjonalnie i sprawnie, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wrażliwość występujących gruntów, wysoki poziom zwierciadła wód gruntowych oraz warunki atmosferyczne.

Podczas prac odbiorowych wykonywane były:

  • sondowania sondą lekką i ciężką dla określenia wskaźnika zagęszczenia wymienionych gruntów;
  • odwierty kontrolne weryfikujące prawidłową wymianę gruntów słabonośnych;
  • badania kontrolujące zagęszczenie i nośność podłoża pod posadzki i stopy fundamentowe hali, parkingi, place manewrowe i drogi.

budowa 2

budowa 3

budowa 4